سایت بسنو
رقص باشکوه پرنده‌ی بهشتی
10
مرغ بهشت (نام علمی: Paradisaeidae) تیره‌ای از پرندگان هستند که در زیر راسته پرنده آوازخوان و راسته گنجشک‌سانان قرار دارند. گینه نو، جزایر ملوک و استرالیا زیستگاه این تیره می‌باشد.
5 ماه پیش
مستند