سایت بسنو

رقص باشکوه پرنده‌ی بهشتی

33

مرغ بهشت (نام علمی: Paradisaeidae) تیره‌ای از پرندگان هستند که در زیر راسته پرنده آوازخوان و راسته گنجشک‌سانان قرار دارند. گینه نو، جزایر ملوک و استرالیا زیستگاه این تیره می‌باشد.

1 سال پیش
مستند
مستند حیات وحش