سایت بسنو

حمله مخوف ابر مار آناکوندا

52

آناکوندا (یا بوای آبی) گونه‌ای مار آبزی از خانواده اژدرماران (مارهای بوآ) است که در رودها و مرداب‌های جنگل‌های انبوه آمریکای جنوبی زندگی می‌کند.

11 ماه پیش
مستند
مستند حیات وحش