سایت بسنو

حمله مخوف ابر مار آناکوندا

75

آناکوندا (یا بوای آبی) گونه‌ای مار آبزی از خانواده اژدرماران (مارهای بوآ) است که در رودها و مرداب‌های جنگل‌های انبوه آمریکای جنوبی زندگی می‌کند.

1 سال پیش
مستند
مستند حیات وحش