سایت بسنو

انیمیشن مفهومی روتین

454

انیمیشن مفهومی Routine داستانی از پسر جوانی است که به روزمرگی افتاده است. هر روز و شب برایش تکراری و بدون شادی و احساس خوشبختی است.ادامه این داستان جذاب را ببینید..

1 سال پیش
انیمیشن
انیمیشن جدید