سایت بسنو
انیمیشن مفهومی روتین
95
انیمیشن مفهومی Routine داستانی از پسر جوانی است که به روزمرگی افتاده است. هر روز و شب برایش تکراری و بدون شادی و احساس خوشبختی است.ادامه این داستان جذاب را ببینید..
5 ماه پیش
انیمیشن