سایت بسنو

مسایقات سیلی زنی در روسیه

220

مسایقات سیلی زنی در روسیه از پرطرفدارتین مسابقات می باشد که دو طرف روبروی هم اینقدر به هم سیلی میزنن که یکی تسلیم بشه و مرحله بالاتر میره.

11 ماه پیش
ورزشی
مبارزه خشن