سایت بسنو
مسایقات سیلی زنی در روسیه
7
مسایقات سیلی زنی در روسیه از پرطرفدارتین مسابقات می باشد که دو طرف روبروی هم اینقدر به هم سیلی میزنن که یکی تسلیم بشه و مرحله بالاتر میره.
5 ماه پیش
ورزشی