سایت بسنو

مستند سیاره زمین با هنرمندی دیوید اتنبرو

28

دیوید اتنبرو (David Attenborough) مستندساز و پردازندهٔ مشهور بریتانیایی که ما را در یک سفر جدید به دنبال بزرگترین حیوانات از جنس خودمان همراهی میکند...

1 سال پیش
مستند
مستند حیات وحش