سایت بسنو

مستند سیاره زمین با هنرمندی دیوید اتنبرو

22

دیوید اتنبرو (David Attenborough) مستندساز و پردازندهٔ مشهور بریتانیایی که ما را در یک سفر جدید به دنبال بزرگترین حیوانات از جنس خودمان همراهی میکند...

11 ماه پیش
مستند
مستند حیات وحش