سایت بسنو

گاو مشک و گرگ سفید

25

دشمن گاو مشک گرگ قطبی است. گاو مشک‌ها هنگامی که مورد تهدید قرار می‌گیرند به هم پشت می‌کنند و دایره‌ای کاملاً بسته به وجود می‌آورند و برای حفاظت از گوساله‌ها آنها را در میان حلقه خود قرار می‌دهند

1 سال پیش
مستند
مستند حیات وحش