سایت بسنو
گاو مشک و گرگ سفید
5
دشمن گاو مشک گرگ قطبی است. گاو مشک‌ها هنگامی که مورد تهدید قرار می‌گیرند به هم پشت می‌کنند و دایره‌ای کاملاً بسته به وجود می‌آورند و برای حفاظت از گوساله‌ها آنها را در میان حلقه خود قرار می‌دهند
5 ماه پیش
مستند