سایت بسنو
انیمیشن کوتاه برک و بروک
53
انیمیشن کوتاه " Sticks & Stones " دو مرد ماقبل تاریخ که در یک غاری کم نور زندگی میکنند ( برک و بروک )، باید از وسایل خود مثل چوب و سنگ در یک رقابت سخت استفاده کنند تا شام امشب خود را شکار کنند.
6 ماه پیش
انیمیشن