سایت بسنو

انیمیشن کوتاه برک و بروک

393

انیمیشن کوتاه " Sticks & Stones " دو مرد ماقبل تاریخ که در یک غاری کم نور زندگی میکنند ( برک و بروک )، باید از وسایل خود مثل چوب و سنگ در یک رقابت سخت استفاده کنند تا شام امشب خود را شکار کنند.

1 سال پیش
انیمیشن
انیمیشن جدید