سایت بسنو
اگه روی غول گازی مشتری باشیم چه می شود
4
مُشتَری (که به نام‌های بِرجیس، اورمزد، زاوش یا هُرمُز نیز می باشد )، بزرگ‌ترین سیاره در منظومه شمسی است
5 ماه پیش
مستند