سایت بسنو

چه اتفاقی می افتد اگر زمین به دور خودش نچرخد

293

زمینی که ما روی آن ایستاده‌ایم با سرعتی برابر ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت درحال چرخیدن است، اما در صورت توقف چرخش حرکت زمین چه بر سر آن می آید..؟

1 سال پیش
مستند
کهکشان راه شیری