سایت بسنو

چه اتفاقی می افتد اگر زمین به دور خودش نچرخد

18

زمینی که ما روی آن ایستاده‌ایم با سرعتی برابر ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت درحال چرخیدن است، اما در صورت توقف چرخش حرکت زمین چه بر سر آن می آید..؟

8 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری