سایت بسنو

چه اتفاقی می افتد اگر زمین به دور خودش نچرخد

219

زمینی که ما روی آن ایستاده‌ایم با سرعتی برابر ۱۶۷۰ کیلومتر بر ساعت درحال چرخیدن است، اما در صورت توقف چرخش حرکت زمین چه بر سر آن می آید..؟

11 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری