سایت بسنو

دوران کرونا و مزیت های این دوران

402

ویدئویی که در دوران کرونا دوعت به مهربانی و صلح و ارامش در جهان را نشان میدهد.شما هم می توانید اینکار را در این دوران انجام دهید و این ویدئو را با دیگران به اشتراک بگذارید

1 سال پیش
مستند
کرونا