سایت بسنو

پسری نابغه در برنامه الن شو

458

پسری 5 ساله که با این اطلاعاتش مطمئنم همتونو شوکه میکنه.پسری که تو این سن در مورد شیمی و نجوم صحبت میکنه و نابغست!

1 سال پیش
تکنولوژی و فناوری