سایت بسنو
پسری نابغه در برنامه الن شو
61
پسری 5 ساله که با این اطلاعاتش مطمئنم همتونو شوکه میکنه.پسری که تو این سن در مورد شیمی و نجوم صحبت میکنه و نابغست!
5 ماه پیش
تکنولوژی و فناوری