سایت بسنو

پسری نابغه در برنامه الن شو

377

پسری 5 ساله که با این اطلاعاتش مطمئنم همتونو شوکه میکنه.پسری که تو این سن در مورد شیمی و نجوم صحبت میکنه و نابغست!

11 ماه پیش
تکنولوژی و فناوری