سایت بسنو

ساختن کمان کوپید با استفاده از یک پیچ

385

ساختن کمان کوپید با استفاده از یک پیچ . کمان کوپید که شبیه قسمت بالای لب انسان است که نام خدای عشق می باشد.

1 سال پیش
تکنولوژی و فناوری
ایده خلاقانه