سایت بسنو
ساختن کمان کوپید با استفاده از یک پیچ
52
ساختن کمان کوپید با استفاده از یک پیچ . کمان کوپید که شبیه قسمت بالای لب انسان است که نام خدای عشق می باشد.
5 ماه پیش
تکنولوژی و فناوری