سایت بسنو
سخنرانی سالیانه ترامپ این بار به روش جیمی فالون
63
سخنرانی سالیانه ترامپ این بار به روش جیمی فالون که با دست ندادن با نانسی پلوسی سوژه رسانه ها شد.
5 ماه پیش
طنز