سایت بسنو

پایان فضا

298

زباله‌های فضایی اشیاء گوناگونی هستند که توسط انسانها به وجود آورده شده و در مدار زمین در حال گردش هستند، اما در حال حاضر فاقد هرگونه بهره‌مندی هستند

1 سال پیش
مستند
کهکشان راه شیری