سایت بسنو
فصل های ریبای نروژ
4
کشور نروژ در عرض جغرافیایی سیبری، گرینلند و آلاسکا قرار دارد کشور نروژ دازای آب هوای نسبتا معتدل و چهار فصل می باشد
5 ماه پیش
مستند