سایت بسنو

فهم از ابعاد شگفت انگیز جهان هست

220

کیهان بی‌اندازه وسیع، ناشناخته و اسرارآمیز است و زمین را در برابر ابعاد کیهان ذره‌ای بسیار کوچک هم نمی‌توان به شمار آورد.

11 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری