سایت بسنو
فهم از ابعاد شگفت انگیز جهان هست
4
کیهان بی‌اندازه وسیع، ناشناخته و اسرارآمیز است و زمین را در برابر ابعاد کیهان ذره‌ای بسیار کوچک هم نمی‌توان به شمار آورد.
5 ماه پیش
مستند