سایت بسنو
تصویر زیبای از انفجار های خورشید
4
انفجار های خورشیدی زمانی که رخ می ده اجرام به سوی زمین حرکت و امواج شوک به وجود می‌آورند که توان این امواج معادل یک تریلیون وات میباشد.
5 ماه پیش
مستند