سایت بسنو

تصویر زیبای از انفجار های خورشید

214

انفجار های خورشیدی زمانی که رخ می ده اجرام به سوی زمین حرکت و امواج شوک به وجود می‌آورند که توان این امواج معادل یک تریلیون وات میباشد.

11 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری