سایت بسنو

انیمیشن مفهومی و زیبای استخدام

299

این انیمیشن مفهومی در مورد تبعیضی که در حق و حقوق کارگران در نظام سرمایه داری می شود را به تصویر می کشد.دیدن این ویدئوی زیبا را پیشنهاد می شود.

11 ماه پیش
انیمیشن
انیمیشن جدید