سایت بسنو

انیمیشن مفهومی و زیبای استخدام

386

این انیمیشن مفهومی در مورد تبعیضی که در حق و حقوق کارگران در نظام سرمایه داری می شود را به تصویر می کشد.دیدن این ویدئوی زیبا را پیشنهاد می شود.

1 سال پیش
انیمیشن
انیمیشن جدید