سایت بسنو
انیمیشن مفهومی و زیبای استخدام
55
این انیمیشن مفهومی در مورد تبعیضی که در حق و حقوق کارگران در نظام سرمایه داری می شود را به تصویر می کشد.دیدن این ویدئوی زیبا را پیشنهاد می شود.
5 ماه پیش
انیمیشن