سایت بسنو
داستان غم انگیز از جزیزه ای در اقیانوس آرام
44
جزیره ای در شمال اقیانوس آرام شمالی، 2000 کیلومتر دور از خط ساحلی؛ هیچکس جز پرندگان در آن زندگی نمیکند
5 ماه پیش
مستند