سایت بسنو

ثروتمندترین های جهان در 20 سال اخیر

25

در این ویدئو به مقایسه ثروت 10 فرد ثروتمند جهان در 20 سال اخیر را به مقایسه می گذاریم

1 سال پیش
متفرقه