سایت بسنو

ثروتمندترین های جهان در 20 سال اخیر

20

در این ویدئو به مقایسه ثروت 10 فرد ثروتمند جهان در 20 سال اخیر را به مقایسه می گذاریم

11 ماه پیش
متفرقه