سایت بسنو

ثروتمندترین های جهان در 20 سال اخیر

14

در این ویدئو به مقایسه ثروت 10 فرد ثروتمند جهان در 20 سال اخیر را به مقایسه می گذاریم

8 ماه پیش
متفرقه