سایت بسنو
ثروتمندترین های جهان در 20 سال اخیر
6
در این ویدئو به مقایسه ثروت 10 فرد ثروتمند جهان در 20 سال اخیر را به مقایسه می گذاریم
5 ماه پیش
متفرقه