سایت بسنو

موجودات زنده دیگر در کل جهان وجود دارند

280

تا جایی که می‌دانیم، ما در عالم تنها هستیم. دست کم تا به حال غیر از زمین ما جای دیگری موجود زنده‌ پیدا نکرده‌ایم؛ ولی شاید جایی در عالم موجودات فضایی و فرازمینی وجود داشته باشند.

11 ماه پیش
مستند