سایت بسنو

موجودات زنده دیگر در کل جهان وجود دارند

355

تا جایی که می‌دانیم، ما در عالم تنها هستیم. دست کم تا به حال غیر از زمین ما جای دیگری موجود زنده‌ پیدا نکرده‌ایم؛ ولی شاید جایی در عالم موجودات فضایی و فرازمینی وجود داشته باشند.

1 سال پیش
مستند