سایت بسنو

نمای از شکار گربه ماهی توسط پلنگ

483

پلنگ جانوری از خانوادهٔ گربه‌سانان و کوچک‌ترین حیوان در میان سه گربهٔ بزرگ در سردهٔ پلنگ‌مانندها است که شیر و ببر دو عضو دیگر آنند.

1 سال پیش
مستند
مستند حیات وحش