سایت بسنو

تصاویر حیرت انگیز در 6 دقیقه

457

حدود ۱۰ میلیارد سال پیش، ستاره که از هیدروژن اولیه زاده شده بود منفجر گردید و بقایای اتم‌های هیدروژن و هلیم و سایر عناصر سنگین آن ستاره در فضا آزاد شد

1 سال پیش
مستند
کهکشان راه شیری