سایت بسنو
تصاویر حیرت انگیز در 6 دقیقه
51
حدود ۱۰ میلیارد سال پیش، ستاره که از هیدروژن اولیه زاده شده بود منفجر گردید و بقایای اتم‌های هیدروژن و هلیم و سایر عناصر سنگین آن ستاره در فضا آزاد شد
5 ماه پیش
مستند