سایت بسنو

بانوی بلوچ

66

بانوی بلوچ اهل پاکستان در تصادفی که معلول می شود و از امیدش به اینده ومقابله با مشکلاتش می گوید

1 سال پیش
متفرقه