سایت بسنو

بانوی بلوچ

58

بانوی بلوچ اهل پاکستان در تصادفی که معلول می شود و از امیدش به اینده ومقابله با مشکلاتش می گوید

11 ماه پیش
متفرقه