سایت بسنو

سفری با یک مادر و پسر از میان زوال عقل

65

تونی لوچیانی که هنرمند است دوربین عکاسی جدیدی را آزمایش می‌کرد که ناگهان مادر ۹۳ ساله‌اش، الیا، یواشکی وارد زمینه عکس‌هایش شد. تصویر‌های خودجوشی که جرقه مشارکت یکساله‌ لوچیانی برای مستند سازی زندگی و روحیات مادرش در مواجه با زوال عقل را بوجود آورد.

1 سال پیش
متفرقه