سایت بسنو

قبل از هرکاری باید سه پرسش از خودت به پرسی؟

75

آنچه که شخصیت شما را تعریف می‌کند نحوه واکنش شما پس از شکست است. استیسی آبرامز اولین زن سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود که از طرف یک حزب عمده نامزد انتخابات فرمانداری ایالت شد-

1 سال پیش
متفرقه