سایت بسنو

علت صحبت کردن درمورد قاعدگی

60

حقیقت این است که سخن گفتن درباره قاعدگی، بسیاری از مردم را معذب می کند و این تابویی است که عواقبی هم دارد

8 ماه پیش
متفرقه