سایت بسنو

علت صحبت کردن درمورد قاعدگی

65

حقیقت این است که سخن گفتن درباره قاعدگی، بسیاری از مردم را معذب می کند و این تابویی است که عواقبی هم دارد

11 ماه پیش
متفرقه