سایت بسنو

حکایت فرار یک دختر از کره شمالی

62

به گفته‌ی یئونومی، عشق در کره شمالی فقط و فقط معنی عشق به رهبر کره شمالی می‌دهد و مردم کره شمالی نه که نخواهند، یا بترسند، نه، آنها حتا نمی‌دانند که عشق معانی دیگری هم دارد و چون نیاموخته‌اند.

11 ماه پیش
متفرقه