سایت بسنو

تاریخ کشف الکل

74

نخستین برخورد انسان با الکل از طریق میوه‌های گندیده صورت گرفته است. چینی‌ها حداقل از ۹ هزار سال پیش و ایرانی‌ها حداقل از ۵۵۰۰ سال پیش نوشیدنی های الکلی تولید می‌کرده‌اند. به احتمال زیاد نه سیب، که تعدادی انجیر گندیده عامل گمراه شدن انسان بوده است.

1 سال پیش
متفرقه