سایت بسنو
رمان جنایت ومکافات داستایوفکی را جراباید بخوانیم ؟
45
جنایت و مکافات، نام رمان مشهوری نوشتهٔ فیودور داستایفسکی، نویسندهٔ پرآوازهٔ روسی است که در زمره مهم ترین، مشهورترین و برترین آثار ادبیات کلاسیک و کل تاریخ ادبیات به حساب می آید.
5 ماه پیش
متفرقه