سایت بسنو

رمان جنایت ومکافات داستایوفکی را جراباید بخوانیم ؟

88

جنایت و مکافات، نام رمان مشهوری نوشتهٔ فیودور داستایفسکی، نویسندهٔ پرآوازهٔ روسی است که در زمره مهم ترین، مشهورترین و برترین آثار ادبیات کلاسیک و کل تاریخ ادبیات به حساب می آید.

1 سال پیش
متفرقه