سایت بسنو
کلمه متشکرم چه جادویی می کند
44
در این سخنرانی 3 دقیقه‌ای، دکتر لورا تریس تحلیلی در مورد قدرت جادویی کلمه "متشکرم" که می‌تواند به تعمیق دوستی‌ها، احیای ارتباطات و اینکه دیگران بدانند که برای شما چقدر مهم هستند، انجام میدهد.
5 ماه پیش
متفرقه