سایت بسنو

آیا اهداف خود را به اشخاص می گویید ؟

65

به خودتون زمان بدهید و به بزرگترین هدف زندگیتون فکر کنید، تصور کنید که الان باید تصمیم بگیرید که کار مشخصی رو انجام بدهید.

8 ماه پیش
متفرقه