سایت بسنو

آیا اهداف خود را به اشخاص می گویید ؟

73

به خودتون زمان بدهید و به بزرگترین هدف زندگیتون فکر کنید، تصور کنید که الان باید تصمیم بگیرید که کار مشخصی رو انجام بدهید.

11 ماه پیش
متفرقه