سایت بسنو

عواقب جنگ

505

"کلمانتین" شش ساله بود، هنگامی که جنگهای داخلی رواندا او و خواهرش را مجبور به فرار از خانه‌شان در کیگالی کرد؛ در این سخنرانی او داستان زندگی خود در کمپ‌های پناهندگان در هفت کشور طی بیش از شش سال را بیان می‌کند...

1 سال پیش
مستند
تفنگ