سایت بسنو
پاسخ بزرگترین پرسش های بشر از زبان استیون هاوکینگ
44
شاید بتوان استیون هاوکینگ را مشهورترین فیزیکدان جهان دانست. این دانشمند بریتانیایی متخصص کیهانشناسی و جاذبۀ کوانتومی، و به ویژه مبحث سیاهچاله های فضایی بود.
5 ماه پیش
متفرقه