سایت بسنو

پاسخ بزرگترین پرسش های بشر از زبان استیون هاوکینگ

76

شاید بتوان استیون هاوکینگ را مشهورترین فیزیکدان جهان دانست. این دانشمند بریتانیایی متخصص کیهانشناسی و جاذبۀ کوانتومی، و به ویژه مبحث سیاهچاله های فضایی بود.

11 ماه پیش
متفرقه