سایت بسنو

احساسات شما رو یک نرم افزار تشخیص می دهد

79

ران ال کالیوبی (متولد 1978) دانشمند کامپیوتر و کارآفرین آمریکایی مصری است. زمینه او تحقیق به رسمیت شناختن بیان و توسعه فناوری است که زیر مجموعه ای از تشخیص چهره طراحی شده برای شناسایی احساسات بیان شده توسط چهره است. وی مخترع اپلیکیشنی است که میتواند با اسکن چهره شما احساستان را تشخیص دهد...

1 سال پیش
متفرقه