سایت بسنو

کره زمین ومریخی ترین مکان آن...

78

چطور می‌شود مریخ را بدون فضاپیما مطالعه کرد؟ پیش به سوی مریخی‌ترین جای زمین بیابان آتاکاما در شیلی. زیست شناس فضایی آرماندو آزوا-بوستوس در این پهنه وسیع و خشک بزرگ شده است و اکنون گونه‌های نادری از حیات که برای بقا در آن شرایط سازگار شده‌اند را مطالعه می‌کند.

1 سال پیش
متفرقه