سایت بسنو

آنچه که ربات هوشمند می توانند از دسته ماهی ها یاد بگیرند ؟

132

دیدگاه‌های علمی تخیلی نشان می‌دهد که هوش مصنوعی برای بازنگری نحوه تفکر ما ساخته شده است؛ چه اتفاقی می‌افتد اگر ما آن را با هوشمندی و تعاملاتی که در طبیعت می‌بینیم مدل کنیم؟ مهندس رباتیک، رادیکا ناگپال، که در مورد تعاملات جمعی حشرات و ماهی‌ها مطالعه می‌کند

1 سال پیش
متفرقه