سایت بسنو
افشا کردن صفحه یخی گرینلند
57
صفحه یخی عظیم و مرموز گرینلند درحال ذوب شدن است؛ با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، محققان برای اولین بار حقایق آن را افشا می‌کنند
5 ماه پیش
متفرقه