سایت بسنو

با بیلیاردهای حرفه ای جهان آشنا بشید

360

بیلیارد نوعی بازی است که در فضای سرپوشیده در میزی مستطیلی (پوشیده با پشم سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله‌ای چوبی بازی می‌شود.

1 سال پیش
ورزشی
ورزشی مبارزه خشن