سایت بسنو
مبارزه بین دوقهرمان (حبیب و پوریر) UFC
62
مبارزه ای طاقت فرسا بین دو قهرمان UFC ، حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر UFC 242: Khabib vs Poirier تنها یک نفر می تواند در میدان باقی بماند .
4 ماه پیش
ورزشی