سایت بسنو

مبارزه بین دوقهرمان (حبیب و پوریر) UFC

470

مبارزه ای طاقت فرسا بین دو قهرمان UFC ، حبیب نورماگومدوف و داستین پوریر UFC 242: Khabib vs Poirier تنها یک نفر می تواند در میدان باقی بماند .

1 سال پیش
ورزشی
ورزشی مبارزه خشن