سایت بسنو
دیوار بزرگ چین
66
این دیوار شگفت انگیز مثل دم اژدهایی پیچ در پیچ مسیر خودش را در مرزهای شمالی کشور پیش گرفته است و اغلب به عنوان یکی از بزرگ ترین عجایب سازه دست بشر نام برده می شود
4 ماه پیش
گردشگری