سایت بسنو
شهر صورتی در هند (جیپور)
60
جیپور یکی از شهرهای باستانی هندوستان و مرکز ایالت راجستان می باشد که در شمال غربی این کشور واقع شده است.
4 ماه پیش
گردشگری