سایت بسنو
نگاهی به تنگه بسفر استانبول
60
تنگه بسفر یکی از زیبا ترین جاذبه های توریستی استانبول می باشد که دو قاره آسیا و اروپا را از یکدیگر منفصل نموده است.
4 ماه پیش
گردشگری