سایت بسنو
سنت پترزبورگ- روسیه
59
سنت پترزبورگ پس از مسکو دومین شهر بزرگ روسیه می باشد که در منتهی الیه شمال غربی کشور روسیه واقع شده است.
4 ماه پیش
گردشگری