سایت بسنو
انیمیشن شیرتوشیر-این قسمت جراحی بینی
16
در این قسمت اقا چنگیز بینی خودشو به تیغ جراح گروه فوق تخصصی پلادیوم بیوتی میسپره و بسیار راضی از جراحی خودش هستش و تو خیالش حین جراحی با معشوقه خودش به کشتی تایتانیک میره
1 ماه پیش
انیمیشن
اتاق عمل حین عمل بینی