سایت بسنو

تصاویر شگفت انگیز از تلسکوپ هابل

78

نام این تلسکوپ از کیهانشناسی به نام ادوین هابل گرفته شده است. اگرچه اولین تلسکوپ نبود ولی یکی از پرکاربرترین تلسکوپ ها به شمار میرود.

8 ماه پیش
تکنولوژی و فناوری
کهکشان راه شیری