سایت بسنو

تصاویر شگفت انگیز از تلسکوپ هابل

305

نام این تلسکوپ از کیهانشناسی به نام ادوین هابل گرفته شده است. اگرچه اولین تلسکوپ نبود ولی یکی از پرکاربرترین تلسکوپ ها به شمار میرود.

11 ماه پیش
تکنولوژی و فناوری
کهکشان راه شیری