سایت بسنو

تصاویر شگفت انگیز از تلسکوپ هابل

382

نام این تلسکوپ از کیهانشناسی به نام ادوین هابل گرفته شده است. اگرچه اولین تلسکوپ نبود ولی یکی از پرکاربرترین تلسکوپ ها به شمار میرود.

1 سال پیش
تکنولوژی و فناوری
کهکشان راه شیری