سایت بسنو

بزرگترین ستاره جهان جای خورشید بود چه میشود؟

336

سپر یو وای یا اسکوتای یک ابر غول سرخ روشن وهمچنین ستاره متغییر و در صورت فلکی سپر است و بزرگترین ستاره شناخته شده است

1 سال پیش
مستند
کهکشان راه شیری