سایت بسنو
بزرگترین ستاره جهان جای خورشید بود چه میشود؟
9
سپر یو وای یا اسکوتای یک ابر غول سرخ روشن وهمچنین ستاره متغییر و در صورت فلکی سپر است و بزرگترین ستاره شناخته شده است
5 ماه پیش
مستند