سایت بسنو
فوران کوه آتشفشان کراکاتوای اندونزی
4
خبر ها از اندونزی حاکی بر این است که کراکاتوادر نزدیک جزیره فوران کرده است ارتفاع خاکستر آن به جند کیلومتر می رسد.
5 ماه پیش
مستند