سایت بسنو

فوران کوه آتشفشان کراکاتوای اندونزی

26

خبر ها از اندونزی حاکی بر این است که کراکاتوادر نزدیک جزیره فوران کرده است ارتفاع خاکستر آن به جند کیلومتر می رسد.

1 سال پیش
مستند
مستند حیات وحش