سایت بسنو

از برخورد دو سیاه‌چاله لرزش ترسناکی در جهان

221

سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان با گرانشی چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش‌های الکترومغناطیسی مثل نور نمی‌توانند از میدان گرانش آن بگریزند.

11 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری