سایت بسنو

از برخورد دو سیاه‌چاله لرزش ترسناکی در جهان

296

سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان با گرانشی چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش‌های الکترومغناطیسی مثل نور نمی‌توانند از میدان گرانش آن بگریزند.

1 سال پیش
مستند
کهکشان راه شیری