سایت بسنو
از برخورد دو سیاه‌چاله لرزش ترسناکی در جهان
4
سیاه‌چاله ناحیه‌ای از فضا-زمان با گرانشی چنان نیرومند است که هیچ چیز حتی ذرات و تابش‌های الکترومغناطیسی مثل نور نمی‌توانند از میدان گرانش آن بگریزند.
5 ماه پیش
مستند